ماهان سرویس .

تعمیر انواع ماشین لباسشویی

تعمیر تمام مدل ها و برندهای ایرانی و خارجی ماشین لباسشویی در ماهان سرویس انجام می شود .
برای درخواست تعمیرکار در محل ، با ماهان سرویس تماس بگیرید .

و سایر برندهایی که ذکر نشده اند